Mida on Eesti Euroopa Liidust saanud?

Tihti küsivad tavalised inimesed: mida oleme küll Euroopa Liidult saanud? Eriti palju esitavad taoliseid arupärimisi nii endalt kui poliitikutelt rahvuslikuma suunitlusega inimesed. Tegelikult oleme saanud aastate jooksul väga palju hüvesid, kuid me ei pruugi olla saanud kõikidest nendest isegi teadlikuks. Üks viis, kuidas mõista paremini Euroopa Liidu võimalikke hüvesid, on tunda ära avalikes kohtades ja rajatiste juures EL toetuse märki.

See märk on pandud kõikide rajatiste ja hoonete juurde, mille valmimisel on kasutatud Euroopa Liidust saadud abirahasid. Taoline logo annab märku sellest, et mitukümmend protsenti (mõnikord isegi 80%) rahadest on tulnud liidult ja ülejäänud on pidanud Eesti ise juurde panema. See on täiesti arusaadav, et 100%-list toetust EL ei anna, kuna vastasel juhul oleks tegu täieliku abiga ja see peaks alati kõikide liiduriikide osas võrdne olema. Kahjuks pole aga selliseid ressursse isegi Euroopa Liidul.

Põllumajandus on saanud Euroliidult väga palju toetusi. Eriti kopsakaid summasid on saanud endale kõik ökotalude ja -põldude omanikud, sest ökoloogiline kasvatus on üks siinse liidu prioriteete. Nimelt aitab selliste asjade toetamine kaasa sellele, et kõikide Euroopa Liidus olevate riikide elu-olu paraneks ja iga üksiku indiviidi elukvaliteet saaks selle kaudu positiivse sütiku.

Kindlasti ei saa üle ega ümber sellest, et väga paljud noored on saanud kasutada Euroopa Liidu toetusi selleks, et reisida pooltasuta paljudes Euroopa riikides. Nimelt on olemas mitmeid fonde, mis toetavad noortevahetusi, erinevaid koolitusi ja muid toredaid sündmuseid, mis toovad kokku noori üle terve Euroopa (ja vahel ka lähipiirkondade). Seejuures on kõige markantsemateks näideteks Euroopa Noored ja Archimede Sihtasutus. Mõlemad organisatsioonid on eeskujulikult tegelenud sellega, et viia edasi siinsete noorte elukogemust ja anda neile uusi tööriistu tegelemaks väljakutsetega, mis võivad nii nende isiklikus elus ette tulla kui ka laiemalt riigi hüvanguks töötada.

Kokkuvõttes on Eesti saanud mitmeid toetusi. Seejuures on saanud suure toetuse Eestis elavad noored, kuid kõrvale pole jäänud ka avalike rajatiste kaudu kõik ülejäänud inimesed ning loomulikult ka põllumehed.