Euroopa Liidu diskursuse eripärad

Euroopa Liidu diskursus on väga mitmetahuline, kuna EL mõiste hõlmab esiteks nii suurt maa-ala, teiseks väga palju erinevaid rahvaid ning kolmandaks on Europarlamendis esindatud palju isesuguseid poliitilisi suundi. Kõige selle tulemusel räägitakse Euroopa Liidust väga paljudes erinevates perspektiivides, millest mõningaid olulisemaid ka järgnevalt lähemalt vaatleme.

Üks kõige olulisemaid osasid Euroopa Liidust rääkimisel on kindlasti selle ühenduse mitmekesisus. Siin ei asu mitte ainult erinevad riigid, vaid ka tohutult palju erinevaid rahvuseid. Lisaks kohalikele elanikele on liidus juba integreerunud sisserändajad, aga neile lisaks ka pidevalt juurde lisanduvad väljastpoolt tulevad inimesed. Euroliitu tulevad tööle ja õppima inimesed, kes on pärit üle terve maailma. Selle tulemusel rikastub Euroopa Liit tervikuna, ent samal on mitmekesisuse tulemusel ka mitmeid olulisi probleeme tekkimas. Kindlasti kuuluvad kõik need probleemid diskursuse sisse, näiteks integratsiooniküsimused ja toetuste jagamine väljastpoolt tulnutele.

Ühtsus on teine diskursuse külg, millest ei saa üle ega ümber. Mitmekesisust peab kuidagi ohjeldama ja just sellepärast räägitaksegi hästi palju sellest, et kõik need erinevad rahvad tuleb kuidagi ühise egiidi all ühtsemaks muuta. See pole kerge protsess, kuna kõik rahvad ja omakorda rahvaste segmendid näevad võimalikke lahendusi ühtsuse saavutamiseks üsna erinevalt. Seejuures mängivad olulist rolli ka poliitilised vaated, sest need pole sõltumatud välja pakutavatest lahendustest ja tegevustest.

Otse loomulikult on Euroopa Liidu diskursuse kolmandaks tähtsaks küljeks välispoliitika. Üks eesmärke ongi ju Euroopa Liidul olnud näiteks Ameerika Ühendriikidega majanduslike näitajate põhjal võistlemine. Seejuures on tegu taaskord tõeliselt mitmetahulise teemaga. Euroopa Liitu ümbritsevad nii palju piirkonnad. Nende hulgas on Venemaa, Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja kaugemalt ka Ameerika Ühendriigid. Lisaks sellele võivad meid mõjutada kaudselt ka asjad, mis toimuvad Kesk-Aafrikas. Kui põgenikud hakkavad rändama Keeniast, siis võivad nad lõpuks välja jõuda Kreeka rannikule. Sellises olukorras ongi vajalik poliitikutel Euroopa Liidus olla võimalikult ühtsed, et teha kindlaks võimalikke lahendusi taolistele situatsioonidele.

Üldiselt võib julgelt väita, et Euroopa Liidu diskursuse peamisteks osadeks on mitmekesisus, ühtsus ja välispoliitika.