Euroopa Liit – see on rahva ühtsus

Euroopa Liit koosneb paljudest väikestest rahvustest ja seda on tarbekas alati meeles pidada, kui arutada EL-i puudutavatel teemadel. Eks Euroopa Liit saigi alguse sellest, et terve maailmajagu oli väga killustunud ja kahest sõjast väga räsitud. Majanduslikus plaanis pidi Euroopa jälle konkurentsivõimelisemaks muutuma, et saada vastu suurjõududele nagu Ameerika Ühendriigid ja Hiina, kelledest mõlemad on väga tugevad just finantsilises ja tootvas plaanis. Küll aga poleks Euroopa Liidust midagi saanud ja see idee poleks kestma jäänud ning vilja kandnud, kui puudunuks rahvad, kes oleksid endale EL esindajana ja ühendajana valinud.

Euroliidu üks tähtsamaid ideesid on demokraatia edasiviimine ja selle arendamine – maksku, mis maksab! Sellepärast pole näiteks Rootsis eurod käibel. Rootsi on küll Euroopa Liidu liige, ent sealne rahvas on valinud, et nad ei soovi enda Rootsi kroone ära anda ning eurodega asendada. Kuivõrd EL on täiesti demokraatlik ja legitiimsetel alustel toimiv ühendus, siis on kõik riigid pidanud seda aktsepteerima. Loomulikult on Euroopas veelgi rahvaid, mis pole veel liitu kuuluvad, kuid seejuures on vaja teada, et isegi liitu mitte kuulumise korral teevad need riigid ja rahvad üsna tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega. Sellepärast on moodustatud erinevaid partnerrühmitusi, näiteks Euroopa Liidu ja Kaukaasia riikide omavaheline koostööplatvorm.

Eesti rahvas on olnud keskeltläbi pigem Euroopa Liidu poolt, kuid kahjuks pole tänaseks toimunud veel väga tihedat läbikäimist teiste liikmesmaade rahvastega. Subjektiivne taju on muutunud liidu ühtsuse osas ilmselt kõige rohkem neil, kes on reisinud Euroopas ringi ja avastanud neid linnu, kus on EL institutsioonid valdavad tööandjad, näiteks kuuluvad selliste kohtade hulka Brüssel ja Luksemburg.

Rahvaste ühtsuse nimel on võimalik Euroopa Liidus veel palju tööd teha. See pole nagu seisev vesi, vaid tegu on pigem üha uusi ja värskeid teid uuristava jõega. Pidevalt on vaja teha arengu ja mõistmise nimel koostööd, kuid see koostöö ei tohiks põhineda vaid mugavuse loomisel. Hoopiski on vaja selle asemel tunda, et rahvad on ühtsed ja tegutsevad vahet pidamata ühistel eesmärkidel. Just see ongi tuleviku võti Euroopa Liidus!