Kuidas muuta Euroopa Liitu ühtsemaks?

Euroopa Liidul on tervikuna palju väljakutseid. Üks nendest olulistest väljakutsetest on liidusisese ühtsuse saavutamine. Tegu pole sugugi kerge väljakutsega, kuna Euroliidu all asub väga palju erinevaid rahvuseid, riike ja poliitilisi suundumusi.

Ühise vaenlase leidmine on kiire viis, kuidas muuta suvalisi inimgruppe ühtsemaks. Sellegipoolest pole see Euroopa Liidule hea strateegia, kuna praeguse seisuga on juba mitmeid ühendusi ja riike, kes näeksid parema meelega liidu kokku kukkumist. Pigem tuleks leida Euroliidu sisemiselt erinevaid sümboleid ja asju, mis aitaksid inimesi ühendada.

Siiamaani on seda tehtud üsna edukalt, sest avaliku arvamuse uuringud on näidanud erinevates riikides pigem ühtsust, kui väga suuri vastuolusid erinevate liikmesriikide vahel. Paljud EL elanikud tajuvad, et liit on nende jaoks kasulik ja aitab parema kvaliteediga elu luua. Siiski on see alles laiemate protsesside algus. Üha enam räägitakse sellest, et Euroopa Liit võiks olla föderatiivne riik, näiteks USA ja Venemaa näitel. See tähendaks, et päris palju iseseisvust kaoks igalt riigilt eraldi ära, ent suure ja ühtse ühendusena oleks EL palju tugevam.

Taolised diskussioonid on tekitanud tuliseid vaidluseid mitmete EL riike territooriumil ja poliitilistes sfäärides. Eesti on nendest aruteludest natuke rohkem kõrvale jäänud, ent seda arusaadavatel põhjustel. Oleme siiski EL mõistes ääremaa ja suuremaid otsuseid tehakse ikka Kesk-Euroopas, kus on valdavaks saanud mõtteviis: „Euroopast saagu ühtne majandusruum ja ühtne riik“.

Olukorra muudab mõnevõrra keerulisemaks ja teravamaks tõsiasi, et Euroopas asub palju rahvusriike. Juba eos on sellised riigid teistele vastanduvad, proovides üle trumbata teineteist rahvuslikule sümboolikale, aule ja keelele rõhudes. Samas ei tekita see ületamatut olukorda, kuna Ameerika Ühendriikides on samuti teatavat patriotismi märgata osariigi tasemel. Kõige tähtsam on see, et rahvas peaks tervikut olulisemaks kui seda moodustavaid tükikesi.

Üldjoontes on peamiste vahenditena võimalik luua teavituskampaaniaid, mis aitaksid inimestel mõista Euroopa Liitu ja selle tulevikku paremini. Kindlasti aitaks seegi, kui suvisel ajal avataks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides avalikke kohvikuid ja telke, kus saaksid inimesed neile olulistel teemadel arutada ning diskuteerida Euroopa tuleviku üle. Rasketel aegadel on ühtsus vajalik ja ilma selleta ei pruugi suured ühendused kestma jääda, sest iseseisva riigi visadus tundub palju atraktiivsema väljavaatena.