Tervishoid, meditsiin ja Euroopa Liit

Tervishoid ja meditsiin on Euroopa Liidus olulised teemad, mistõttu on see võetud poliitilisel tasandil üsna suureks prioriteediks. Eestis on korduvalt tehtud nalja mitmete Brüsselist pärit piirangute ja ettekirjutuste pärast, ent tihtilugu ei teata, et nende manitsuste taga on siiras soov kaitsta eurooplaste tervist võimalike kahjude eest.

Paremate näidete hulka kuulub kunagine plaan teha üle-Euroopaline suhkrumaks. Taolist asja on katsetatud mitmes Skandinaavia riigis või on seda üsna olulisel tasemel riigis arutatud. Tol ajal tehtud plaanist ei saanud asja, sest päris paljud liikmed ei läinud sellega kaasa. Üldiselt oli siiski tegu väga hea algatusega, sest maksudest tuleneva summa saaks suunata meditsiini, et tegeleda ülekaalulisusest ja diabeedist tekkivate terviseprobleemidega.

Meditsiiniteenuste tase on Euroopa Liidus tervikuna kõrgel tasemel, ent nende kättesaadavus on liikmesriike omavahel võrreldes pigem kõikuv. Osades riikides on üsna kerge saada eriarsti juurde numbrit kirja, kuid mõnes teises, mõningate inimeste arvates ka Eestis, on see tunduvalt keerulisem. Just seetõttu esineb isegi Euroopa Liidu sees kohati meditsiiniturismi. Mõned Eesti patsiendid on läinud Soome, et sealt saada kiiremat ja kvaliteetsemat arstiabi. Kuid seda on ette tulnud ka vastupidises suunas. Mõningaid soomlasi on peibutanud Eestis olevad madalamad arstirohtude ja meditsiinitöötajate tunnihinnad.

Positiivse algatusena on loodud mitmeid Euroopa Liidust alguse saanud tervisekampaaniaid, mille eesmärk on olnud rahvatervishoiu edendamine. Parimaks näiteks on suitsetamise vastane kampaania, mis jooksis paljude liikmesriikide teleekraanidel. Samuti on loodud kondoomi kasutamist propageeriv videokampaania, mis sai palju tähelepanu nii Eestis kui mujal EL-i kuuluvates riikides.

Meditsiini on kiirelt arenev ja õnneks on praeguse tempo juures Euroopa Liidus pigem parem elada, sest siin arendatakse üsna kiiresti välja uusi ja kasulikke medikamente. Lisaks sellele on EL-is ära keelatud mitmed kahjulikud ained, mis on näiteks Ameerika Ühendriikides siiani lubatud. Pealegi toimub piiride peal pidev kontroll, et teha kindlaks kahjulike ainete importi ja seda tõkestada. Siinkohal teevad head koostööd EL-i kuuluvate riikide tolliametnikud ja vastavate ametite esindajad (näiteks terviseametid).